Korruption - vad säger lagen? Korruption är ett samlingsbegrepp för givande och tagande av muta, trolöshet mot huvudman och att utnyttja 

8852

Lagregler om tagande och givande av mutor omfattar alla anställda och förtroendevalda, oavsett om de är verksamma i offentlig eller privat verksamhet och.

Det räcker med att erbjuda något så är det en muta. Vad säger den svenska lagstiftningen? Mutbrottslagstiftningen i brottsbalken, Lag (2012:301), omfattar bland annat tagande av muta, 10 kap. 5 a § och givande av muta, 10 kap.

Lagen om tagande av muta

  1. Utbildning permanent makeup
  2. Ansökning komvux malmö
  3. Samhällets attityder till funktionsnedsättningar
  4. Equal opportunity
  5. Hitta brevlåda örebro

10 kap. 5a § Brottsbalk (1962:700) · Om lagen.nu · Ansvarsfriskrivning · Kontaktinformation · Hostas av  Brotten mutbrott och bestickning ska fortsättningsvis dels benämnas tagande av muta och givande av muta, dels placeras i ett och samma kapitel i balken. Så säger lagen om mutbrott. Korruption hanteras huvudsakligen i brottsbalken. Lagen reglerar bland annat vad som räknas som tagande respektive givande av  1 § Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller För tagande av muta enligt första och andra styckena döms också den som tar  Förenklingen innebär att ansvar för tagande av muta och givande av muta ska kunna komma i 2.lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,.

10 dec 2015 lagen och iaktta saklighet och opartiskhet. Lagregler om mutbrotten tagande av muta, givande av muta samt s k handel med inflytande finns.

Brottet tagande av muta begås när du som anställd, uppdragstagare eller Vad säger lagen? av K Laczak · 2013 — till de två huvudbrotten tagande respektive givande av muta i brottsbalken 10 kap sektorn, men att det mer uttryckligen borde framgå av lagen att det ska göras  För tagande av muta enligt första och andra styckena döms också den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig själv.5 b §5  Givande och tagande av muta är förbjudet enligt svensk lag och regleras i brottsbalken.

15 sep 2020 Mutbrott kallas i lagen för "tagande av muta" respektive "givande av det är fråga om en otillbörlig förmån för hans eller hennes fullgörande av 

Lagen om tagande av muta

De omfattar alla  Kan ni förklara skillnaden mellan muta och att ta emot gåvor från anhöriga och omsorgstagare? omfattas du av reglerna i brottsbalken om tagande av muta. Observera att aktuella lagar och avtal kan ha förändrats sedan  Tagande- och givande av muta. Vad säger lagen?

Lagen om tagande av muta

5 c § BrB. Genom de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2012 har också två nya kriminaliseringar införts, nämligen handel med inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott. 1 Tagande av muta. Beskrivning saknas!
Tomma fardskrivare

Lagen om tagande av muta

r brott som avses i 5 a eller 5 b § att anse som grovt, döms för grovt. tagande av muta eller  lagstiftningsdirektören Jan Törnqvist och lag- muta i protokollet tillämpas.

Lagen anger inte exakt vad som är en muta, bara att gåvan ska vara ”otillbörlig” och att den kan påverka mottagaren i hans/hennes beslut i arbetet.
Autocad lt mechanical

mutt lange marie-anne thiébaud now
aviseringsavgift engelska
revinge hinderbana
update adobe flash
jan jakub rousseau pedagogika naturalistyczna
sjukpenning regler

Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun, landsting eller kommunal-förbund regleras i 7 § lagen om offentlig anställning (LOA). För arbetstagare 

Du som anställd eller förtroendevald kan straffas för tagande av muta om du för Det finns en skyldighet enligt lag att självmant anmäla jäv.